GPDR

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI SECURITATE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL A SC META4HEALTH SRL BRASOV

Prezenta politica de securitate a fost creata avand in vedere: faptul ca SC META4HEALTH SRL cu sediul in Brasov, str. Fanionului nr.28 bl. 12, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J08/1434/2015, cod unic de înregistrare 34953559, legal reprezentata prin D-l Dan Staicu, in calitate de administrator desfasoara o activitate care presupune procesarea unor categorii de… Citește în continuare POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI SECURITATE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL A SC META4HEALTH SRL BRASOV